trapan bosch pbh 2100

Produkte tjera që mund të iu interesojnë

thithese pluhuru 18+ 1200v

burgi 14x150mm

shtrenguese plastike 600mm

kapro nivelizues 25cm

oferta dhe zbritje